Основният подход към разширението на надстройката на кота ±0.00 е от съществуващият вход на сградата.