"Светлина", "Ефирност" и "Практичност" са в основата на концептуалният дизайн за този проект, който е съобразен изцяло с желанията на инвеститора.