х-л Земята и хората – Покривно пространство, гр. София