Кафе – Сладкарница „Виктория“
Представеният интериорен проект има за цел да обнови съществуваща сладкарница в подлеза на бул. България.